Uw leverancier van bijna alle soorten en merken gassen en diverse brandstoffen en diverse gasflessen en las producten.

Veilig omgaan met gasflessen

Een belangrijk onderwerp. Al meer dan 30 jaar hebben wij ervaring met gasflessen, is gas gevaarlijk? Nee absoluut niet. Als je op de juiste manier met gasflessen om gaat. Het blijven namelijk gevaarlijke stoffen. Of er 1 gasfles in de auto vervoert wordt of tientallen op een terrein staan opgeslagen, in de basis is de omgang met iedere gasfles hetzelfde. In dit artikel behandelen wij de omgang/vervoer en de opslag van gasflessen. Dit laatste is uitgebreid vastgelegd in de PGS 15.

Omgang/vervoer gasflessen

Pas op voor lekken

Een lege cilinder is nooit helemaal leeg! Als de afsluiter niet dicht is en de cilinder wordt warmer, dan zal er gas vrijkomen. Enkele liters brandbaar gas zijn voldoende om een explosie in een auto te veroorzaken. Andere gassen kunnen leiden tot verhoogd brandgevaar of verstikking. Lekkage komt meestal van de regelaar, de slangen of de brander.

Zet cilinders stevig vast

Zelfs liggend in een laadruimte wordt een cilinder een gevaarlijk projectiel bij een bocht, bij remmen of een aanrijding.

Zet propaan, acetyleen en koudemiddelen altijd rechtop

Als de temperatuur stijgt, gaat ook de temperatuur en daarmee de druk omhoog. Plaats de gasfles daarom rechtop.

De acetyleenfles vormt een uitzondering op andere gasflessen, omdat hij geheel is gevuld met een poreuze massa, waarin aceton is opgezogen. Die poreuze massa zorgt voor een blijvende verdeling van de aceton over de hele inhoud. De reden hiervoor is, dat acetyleen bij een druk boven ca. 2 bar, zonder dat daarbij lucht of zuurstof aanwezig hoeft te zijn, bij een voldoende krachtige
ontstekingsbron onder explosieve verschijnselen uiteen kan vallen in zijn elementen, koolstof en waterstof; dat heet dissociatie. Als acetyleen opgelost is in aceton en fijn verdeeld is over de
poreuze massa, kan een veilige vuldruk worden aangehouden van 15 bar bij 15°C. Afhankelijk van de temperatuur kan de gasdruk variëren met ongeveer 0,3 bar/°C. Acetyleen is het meest gevaarlijke gas als daar niet op de juiste wijze mee wordt gewerkt.
Omdat propaan zwaarder is dan lucht, mogen de gasflessen niet in kelders of afgesloten ruimten worden geplaatst.

Check altijd of de afsluiters goed zijn dichtgedraaid zowel bij het vervoer als na gebruik

Ook een lege gasfles altijd dichtdraaien, want leeg is nooit helemaal leeg. Een gasfles is pas leeg als deze is gereinigd. Er kunnen altijd dampen vrijkomen als de gasfles leeg is.

Vervoer de gasfles niet zonder cilinderkap

De cilinderkap is er ter bescherming van de kraan. Zit de cilinderkap niet op de fles dan is de kraan erg kwetsbaar. Als de gasfles ergens tegen aan stoot of omvalt is de bescherming weg en de kans op lekkage groot. In sommige gevallen ruik je deze lekkage altijd te laat, dit brengt zeer gevaarlijke situaties met zich mee. Vandaar dat wij de gasfles ook niet innemen zonder cilinderkap.

Ventileer u voertuig of werklocatie

Als er dampen vrijkomen uit de fles is ventilatie noodzakelijk.

Nooit roken of open vuur gebruiken bij gasflessen

Iedereen kan indenken dat dit gevaar oplevert, anders zijn er legioen voorbeelden van explosies met gasflessen door roken en open vuur. Voornamelijk in voertuigen.

Graaf de gasfles niet in

Simpelweg omdat je de druk verliest.

Maak gebruik van goed gekeurde gasflessen

Wij zien het vaak, een uit de keur gekochte gasfles via marktplaats. Doordat de fles niet gekeurd is, weet je niet of de inhoud al roestig is, of de bodem putten bevat of de kraan een lekkage heeft etc. Naast het feit dat dit onveilige situatie met zich meebrengt, kan het een duur grapje worden. Laat flessen uit de keur altijd keuren. Keuringskosten bedragen € 42,50 excl. BTW en u weet zeker dat u weer een veilige gasfles heeft.

Propaanflessen zijn voor propaangas en niet voor LPG gas bij de benzinepomp

De flessen zijn niet voor autogas gemaakt, de kans dat de druk te hoog wordt in de fles is groot. Dit merkt u pas als het te laat is en de gasfles geëxplodeerd is. Daarnaast is er sinds 1 januari 2016 al de wetgeving dat gasflessen niet gevuld mogen worden bij de benzinepomp.

Dit is al een hele lijst, maar zijn nog veel meer veiligheidsmaatregelen te bedenken. Zoals de juiste slangen, die niet poreus zijn. In veel gevallen is het logisch nadenken. Nogmaals flessen vallen niet voor niks onder de categorie gevaarlijke stoffen. Ga er voorzichtig mee om en er niks aan de hand.

Wilt u advies over de opslag van uw gasflessen? Laat het ons weten, wij zijn bekend met de PGS15 wetgeving. Ook andere veiligheidsvragen kunt u bij ons kwijt.